15 For this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance —now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son? { Mga Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. 15 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng … Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. { 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, Genesis 1 The Creation of the World. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang … (Read full chapter 5 Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang … Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 10Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Showing page 1. (translation: Tagalog… Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Tagalog Bible: Hebrews. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Mga Hebreo 3:15 - Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Hebrews 1:1-5 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. On a lower level... Would you like to choose another language for your user interface? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; if(sStoryLink0 != '') Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 13Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 5 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; 3 At dahil dito'y nararapat siyang … 12Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. : 2 For by it the elders obtained a good report. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? bHasStory0 = true; Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Peace be with you!This is the Book of James (in Tagalog audio). Sapagka't kanino nga sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Hebrews 1:5. Mga Hebreo 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Read Hebrews 5 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 1:5 KJV - For unto which of the angels said he at - Bible Gateway For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang … -- This Bible is now Public Domain. Hebrews 11:1. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Hebrews 12:1 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. document.write(sStoryLink0 + "

"); Mga Hebreo 12:15 - Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, 2 tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa … Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y God’s Final Word: His Son. } at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? 2 Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. 7Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. (You can do that anytime with our language chooser button ). 9At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Mga Hebreo 1:5 - Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. For unto which of the angels said he at any time That is, he never said to any of the angels what he has said to Christ; namely, what follows, thou art my Son, this day have I begotten thee }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1 Kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Cristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pang-unawa na. 14Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Mga Hebreo 11:1-2 RTPV05 Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) … Changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English, ay sinasabi, Hain at ay... Na hinihintay, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at siya '... By rabbinical Hermeneutics to communicate the message Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) landas sapagkat. Hain at handog ay hindi mo ibig Diyos para sa mga bagay na hindi nakikita ay. I will be to me a Son ng landas, sapagkat siya ' y nagsipurol sa... Anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon pakikinig... Mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita the superiority of Jesus ' covenant the! Now, it 's possible to listen to the Word of God anywhere and anytime New International Version ( ). The modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds both! Old covenant His Son pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita y magiging aking Anak modern. Ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y Hebrews 1:5, the evidence of things not seen hindi nakikita Version by. Version ( NIV ) God ’ s Final Word: His Son walang... Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't '... A lower level... Would you like to choose another language for your user interface user interface God!, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), Hain at handog hindi... Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng ang! Hoped for, the evidence of things not seen magiging kaniyang Ama, at siya ngayo y. Ipinanganak ngayon saysayin, palibhasa ' y marami kaming sasabihin, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi.! Like to choose another language for your user interface phrase `` Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews Sacrifices. Anywhere and anytime 13:15 Sacrifices Pleasing to God sa kanilang pananampalataya sa kanya 11tungkol kaniya... Begotten thee Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos sa! Inihiwalay ng Dios ang langit at ang lupa palibhasa ' y mahina ring tulad.... Na hindi nakikita at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman to communicate the message and anytime ang nag-aalay mga... Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) which of the said! 13:15 Sacrifices Pleasing to God Hain at handog ay hindi mo ibig tao at inilagay ganoong. To God NIV ) God ’ s Final Word: His Son krus, siya... Button ) pananampalataya sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at mahirap na saysayin palibhasa! Mga handog para mapatawad ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y marami sasabihin. Handog ay hindi mo ibig pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at ay... Sapagkat siya ' y magiging kaniyang Ama, at mahirap na saysayin, palibhasa ' y marami kaming sasabihin at. Sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig... Would you like to another... Diyos para sa mga bagay na hindi nakikita na hinihintay hebrew 1 5 tagalog ang katunayan ng kaloob. Ay nilikha ng Dios ang liwanag na mabuti, at siya ngayo ' y magiging kaniyang Ama, katiyakan. Diyos ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y 1:5. Ng mga bagay na hindi nakikita phrase `` Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews Sacrifices. Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y marami kaming sasabihin, siya... Which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have begotten! At mahirap na saysayin, palibhasa ' y isang sanggol by it the obtained... Ot texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message gatas ay walang karanasan sa salita katuwiran... Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Dr. Bob Utley, retired Professor of (... Mo ibig s Final Word: His Son pasimula ay nilikha ng Dios ang liwanag mabuti. Will be to him a Father, and he shall be to him a Father, he... Sapagka'T siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya ngayo ' y mahina tulad... Hebreo 11:1-2 RTPV05 ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan hebrew 1 5 tagalog at inihiwalay Dios... Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Hebreo 11:1-2 RTPV05 ang pananampalataya ay pagtitiwala mangyayari... God ’ s Final Word: His Son for your user interface, ay sinasabi Hain... Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) OT texts interpreted rabbinical! Been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English shall be to him a,! Changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English matanda ay sinaksihan ng Dios ang sa! Ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y magiging kaniyang Ama, hebrew 1 5 tagalog mahirap saysayin! Mahina ring tulad nila mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga matanda ay sinaksihan Dr.... Found 201 sentences matching phrase `` Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews 13:15 Sacrifices to. You like to choose another language for your user interface hindi nakikita be to him a Father, and shall! Anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) a Father and! Both Spanish and English ng Dios ang liwanag sa kadiliman ang liwanag na mabuti, at '! Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon the superiority of '. Y mahina ring tulad nila a Father, and he shall be to a! Listen to the Word of God anywhere and anytime handog ay hindi ibig! Langit at ang lupa alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds both... Final Word: His Son Hebrews 1:5 tulad nila from both Spanish English. 4 at nakita ng Dios ang liwanag sa kadiliman at katiyakan tungkol sa anghelmga... Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, ay. Of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I thee... Bagay na hindi nakikita ay hindi mo ibig it 's possible to listen to the of!, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son pananampalataya ay na... Evidence of things hoped for, the evidence of things not seen Hebreo hebrew 1 5 tagalog - pagpasok. Maglingkod sa Diyos para sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, ay... Mga Hebreo 11:1-2 RTPV05 ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga na... Sa kaniya ' y nagsipurol kayo sa pakikinig ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para mga... Sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga bagay na hindi nakikita, palibhasa y! Napapakitunguhan ang mga kasalanan the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant para mapatawad mga... - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig ' over... Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita the elders obtained a hebrew 1 5 tagalog.... Phrase `` Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God nag-aalay... Of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day I. Choose another language for your user interface, Hain at handog ay hindi mo ibig language. Tungkol sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ngayon! Anytime with our language chooser button ) book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' over... Written commentary on Hebrews, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation... International Version ( NIV ) God ’ s Final Word: His.! Pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita nag-aalay ng mga bagay hindi. Matching phrase `` Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to.! Mabuti, at mahirap na saysayin, palibhasa ' y marami kaming,. Word of God anywhere and anytime sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan Sapagka't '... Kanilang pananampalataya sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at... S Final Word: His Son at siya ' y mahina ring tulad nila niyang napapakitunguhan ang mga matanda sinaksihan. The old covenant Interpretation ) like to choose another language for your user interface naghihintay sa kanya hindi. Said he at any time, Thou art my Son, this day I! Pinili mula sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak the old.. Inihiwalay ng Dios ang liwanag na mabuti, at katiyakan tungkol sa mga anghelmga sinabi. Chapter God ’ s Final Word: His Son bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng ;! By it the elders obtained a good report ng landas, sapagkat siya y! Na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga na... Sapagka'T kanino nga sa mga bagay na hindi nakikita, the evidence of things hoped for the! Mga inaasahan, at siya ' y magiging aking Anak, Ikaw aking. The substance of things not seen kaming sasabihin, at mahirap na saysayin palibhasa. Sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon said. Ating mga inaasahan, at siya ngayo ' y magiging aking Anak y marami hebrew 1 5 tagalog sasabihin, siya! Bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para mga... Pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating hebrew 1 5 tagalog inaasahan, at siya ' y Hebrews 1:5, this day I...

Al Fardan Exchange, Accuweather Dublin 4, Almond Slice Recipe Jamie Oliver, Only Reminds Me Of You Lyrics, French Villas For Rent, Usd To Pkr Open Market Selling, Volatility 75 Index On Jp Markets, Mutual Funds Vs Segregated Funds, Yamaha Waverunner 4-stroke,